International Bar Association


https://www.ibanet.org/


Kansainvälisten lakiasiantuntijoiden, asianajajayhdistysten ja lakimiesyhdistysten johtava organisaatio. Perustettu vuonna 1947, pian Yhdistyneiden Kansakuntien luomisen jälkeen, tavoitteena suojella ja edistää oikeusvaltioperiaatetta maailmanlaajuisesti, IBA syntyi vakaumuksesta, että maailman asianajajayhdistyksistä koostuva organisaatio voisi edistää globaalia vakautta ja rauhaa oikeudenkäytön kautta. Luomisensa jälkeen kuluneiden 75 vuoden aikana organisaatio on kehittynyt yhdistyksestä, joka koostui yksinomaan asianajajayhdistyksistä ja lakimiesyhdistyksistä, organisaatioksi, joka sisältää yksittäisiä kansainvälisiä lakimiehiä ja kokonaisia lakitoimistoja. Nykyinen jäsenistö käsittää yli 80 000 kansainvälistä lakimiestä useimmista maailman johtavista lakitoimistoista sekä noin 190 asianajaja- ja lakimiesyhdistystä yli 170 maasta.


IBA:lla on merkittävää asiantuntemusta globaalin oikeudellisen yhteisön avustamisessa, ja sen maailmanlaajuisen jäsenistön kautta se vaikuttaa kansainvälisen lain uudistamisen kehitykseen ja muokkaa oikeusammattien tulevaisuutta ympäri maailmaa.